Mijn passie heeft altijd gelegen bij het helpen van anderen. In de opleidingen die ik heb gevolgd was dit mijn focus. Na de middelbare school begonnen aan de MBO opleiding MMZ (medewerker maatschappelijke zorg), met de specialisatie gehandicaptenzorg. Daarna de HBO opleiding SPH (sociaal pedagogisch hulpverlener) met als specialisatie jeugd & gezin.

Door eigen ervaringen, besloot ik om de post-HBO opleiding Rouwbegeleidskunde te gaan volgen.

Ik heb ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen binnen de intramurale (24-uurs) zorg.

Mijn werkervaring is met onder andere volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en met mensen die doof/slechthorend zijn met bijkomende gedragsproblematiek.

Binnen de intramurale zorg heb ik vooral ervaren hoe lastig het is om goede specialistische zorg te vinden aangepast op een specifieke doelgroep. Hierdoor komt veel verantwoordelijkheden te liggen bij de zorgverleners die direct met de doelgroep werken.

Rouw- en verlies is een thema waarvan, binnen een instelling of organisatie, vaak nog onvoldoende kennis en handvatten geïntegreerd is om goede begeleiding, therapie of ondersteuning te bieden. 

Hier wil ik mijn kennis, vaardigheden en expertise voor in zetten.